คุณภาพคือหัวใจสำคัญในการผลิต   

      เราตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของบรรจุภัณฑ์ว่ามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ ซึ่งผ่านการควบคุมการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้แล้วเรายังได้ให้ความสำคัญกับงาน R&D ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการตรวจสอบผลิตภัฑณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณภาพสูงสุด
บริการด้วยคุณภาพ และอบอุ่นดั่งเพื่อนรู้ใจ   
     บริษัท ตระหนักดีว่าธุรกิจและอุตสาหกรรมของลูกค้ามีความสำคัญทุกวินาที จึงได้เตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสินค้า เพื่อช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง โดยนำมาสร้างแบบให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนการผลิตจริง ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ทุกตารางนิ้วของสินค้าของท่าน คือคุณภาพและบริการของเรา
Copyright (c) 2017 S&D INDUSTRIES CO.,LTD. This web site is best viewed with 1024x768 pixels on IE 5+
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
     บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการพิมพ์เป็นภาชนะบรรจุ ทั้งนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นหลายประการอาทิ ใช้บรรจุสินค้าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ความสะดวกในการเก็บรักษาจัดจำหน่ายและขนส่ง สามารถออกแบบให้มีความแข็งแรง และมีรูปทรงที่แตกต่างกันตามต้องการ แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติการใช้งานอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาทั้งวัตถุดิบ รูปแบบ ประเภทการใช้งาน และพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกประเภท จึงจะเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางเศรฐกิจมากที่สุด
S&D Industries Co., LTD
S&D Industries Co.,LTD.

56, Soi Bangkradi16,  Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150   Tel (662) 452-1291,(662) 452-1705-6,(662)452-1661 
Fax :(662)452-1659-60
E-mail : sales@sandd.co.th,sandd@sandd.co.th
บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด
      บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในธุรกิจการผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกแบบครบวงจรของประเทศไทย โดยใช้กระดาษคราฟท์ที่ผลิตจากบริษัท เอลีท คราฟท์เปเปอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ นำมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพสูง ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายรูปแบบ สามารถผลิตได้ทั้งกล่อง DIE CUT และ RSC และพิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีความแม่นยำสูงในระบบ FLEXO และ ใช้หมึกระบบ Water Base :ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีกระดาษลอนพิเศษ UPS (Uni Power System) และ MPS (Multi Power System) ซึ่งเป็นการขึ้นรูปลอน 2 ชั้น โดยใช้กาวพิเศษในการประกบเข้าด้วยกันทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการเรียงซ้อนเหนือกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป อีกทั้งยังลดพื้นที่การจัดเก็บได้อีกด้วย
HOME      /       PRODUCTS      /     CONTACT US      /      ABOUT US     /   SOCIAL RESPONSIBILITY     /     JOB OPPORTUNITY
THAI   /  ENGLISH